Distribución de Máscaras

A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE, publica a seguinte orde pola que se regula os criterios e os procedementos de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educacion especial en centros públicos docentes dependentes desta consellería, así como en centros privados concertados no curso 2021/22

Buscador

Buscador